Facility management

 • Vodenje centralnega sistema za vodenje in nadzor (BMS)
 • Vzdrževanje vseh tehničnih sistemov in opreme
 • Pregledi tehničnih sistemov in opreme
 • Hišniške storitve
 • Storitve vzdrževanja higiene
 • Vzdrževanje zelenih površin
 • Zimska služba
 • Čiščenje fasade
 • DDD storitve
 • Storitve varovanja (ki jih izvajajo certificirani podjemniki)
 • Recepcijske storitve
 • Opravljanje vsakodnevnih kontrol, nadzor in koordiniranje vseh opravljenih storitev
 • Priprava proračuna za operativne in investicijske stroške
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Vodenje projektov
 • Fit-Out dela, prenavljanje in opremljanje
 • Upravljanje z odpadki